Xác định quan hệ huyết thống

Mỗi một người đều thừa hưởng AND từ cha, mẹ của mình. Khi xác định AND so sánh AND giữa con và AND của cha mẹ giả định sẽ xác định được chính xác mối quan hệ huyết thống cha (hoặc mẹ) với con.

Xét nghiệm ADN (giám định ADN, thử ADN) là một loại xét nghiệm sinh học phân tử thông qua việc phân tích dữ liệu gen nhằm một mục đích cụ thể như xác định quan hệ huyết thống, xác định danh tính cá nhân, tìm người thân thất lạc,…

Tùy vào yêu cầu, chúng tôi sẽ làm cầu nối tư vấn, giúp đỡ khách hàng trong việc giám định AND để xác định mối quan hệ huyết thống chính xác nhất và trong thời gian nhanh nhất. Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin liên quan.

Loading...

Gọi ngay