Truy tìm thân nhân, người mất tích

Đất nước ta đã trải qua nhiều biến động lịch sử, những cuộc chia ly đầy nước mắt trong buổi tao loạn, những trường hợp thất lạc vô tình, những trường hợp chia cách cố ý do tình thế bắt buộc… nhiều không kể siết.

Do vậy, chúng tôi – những người làm công tác xác minh, cung cấp thông tin chuyên nghiệp – đã từ lâu tâm huyết một dịch vụ mang lại niềm hạnh phúc cho những người chịu cảnh chia ly đó.

Khi có người đăng ký tìm người thân bị thất lạc, chúng tôi sẽ cử một nhóm tìm kiếm lần theo dấu vết những gì mà người tìm kiếm cung cấp để lần ra người thất lạc. Cùng thời điểm đó, thông tin của người thất lạc sẽ được đưa lên các website, báo chí… để nhờ vào sự phát hiện của quần chúng báo về cho chúng tôi, giúp cho công việc tìm kiếm hiệu quả hơn.

Loading...

Gọi ngay