Cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Pháp luật hiện hành quy định mọi tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố giác, báo tin về tội phạm; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Pháp luật cũng chỉ rõ, khi tố giác hoặc cung cấp tin báo về tội phạm, tổ chức, cá nhân được pháp luật bảo vệ. Trường hợp xét thấy cần thiết, cơ quan tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có trách nhiệm áp dụng hoặc đề nghị áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản cho người đã tố giác tội phạm và những người thân thích của họ.

Bởi lẽ đó, Công ty TNHH Cung cấp thông tin và truyền thông K&K Accord với chức năng ngành nghề đã được nhà nước cho phép, đặc biệt với trách nhiệm công dân của mình, chúng tôi sẵn sàng phát hiện, tố giác đến các cơ quan chức năng và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực: trốn thuế, gian lận thương mại, buôn lậu, cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế, thiếu trách nhiệm, lãng phí, hàng gian, hàng giả, môi trường, lĩnh vực các ngành nghề kinh doanh có điều kiện…

Loading...

Gọi ngay