Cung cấp thông tin về đối tác, đối thủ làm ăn

Một đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh… trước khi đi đến quyết định hợp tác đầu tư, làm ăn đều muốn nắm rõ thông tin về đối tác, đối thủ của mình.

Theo quan điểm của K&K Accord, bất cứ doanh nghiệp, nhà đầu tư nào trước khi quyết định hợp tác kinh doanh, hùn hạp, đầu tư, góp vốn đều muốn nắm rõ “hồ sơ” tài chính, cơ sở pháp lý, tình trạng hoạt động và thiện chí của nhau (đặc biệt các công ty nước ngoài muốn hợp tác làm ăn với đối tác ở Việt Nam và nược lại). Hầu hết các nhà đầu tư không có khả năng, điều kiện để tìm hiểu về đối tác của mình. Vì thế, đội ngũ các “thám tử” chuyên nghiệp của K&K Accord sẽ làm thay khách hàng toàn bộ những công việc trên. Từ những dữ lữ liệu mà chúng tôi cung cấp, khách hàng có thể dễ dàng ngăn chặn những rủi ro (nếu có) hoặc có những thông tin giá trị để định hướng cho việc hợp tác làm ăn về sau.

Trong khi đó, đối với hai doanh nghiệp cùng sản xuất, kinh doanh một mặt hàng, ngành nghề đều muốn biết chiến lược phát triển, đầu tư, kinh doanh của nhau. Nếu nắm được những thông tin của đối thủ và chỉ cần tận dụng nó để điều chỉnh hoặc đi trước một bước sẽ biến thành lợi thế rất lớn.

Loading...

Gọi ngay