Cung cấp thông tin nội bộ

Bất cứ đơn vị, tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội nào cũng luôn xảy ra mâu thuẫn, đấu tranh nội bộ, phe cánh, tố cáo lẫn nhau… nhằm mục đích hạ uy tín hoặc lật đổ nhau.

Đội ngũ “thám tử” của K&K Accord vận dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận phe đối lập, từ đó nhận diện đối tượng, mục đích, nội dung tố cáo, quan hệ với ai, ai đỡ đầu, “chống lưng” giúp sức… Trên cơ sở đó, chúng tôi giúp khách hàng đánh giá hậu quả của cuộc đấu đá này là gì, đồng thời đưa ra những nhận định chính xác về “đường đi nước bước”, ý đồ, thủ đoạn mà phe đối lập có thể sẽ sử dụng trong thời gian tới…

Khi đã chủ động được thông tin, chúng tôi sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, khó khăn của khách hàng, từ đó tư vấn, cung cấp các giải pháp hữu ích như: biện pháp phòng ngừa, đối phó, phương pháp hóa giải, xoay chuyển tình thế từ bất lợi sang có lợi.

Loading...

Gọi ngay